Tüm Ürünlerde Sepette %10 İndirim!

Üyelik Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR 

1.1 CERCEVELET.COM:
Ünvanı: Çerçevelet - Mithatpaşa Caddesi No: 1440 Kat:1 Daire: 44 Balpa İş Merkezi, Balçova - İZMİR
1.2 MÜŞTERİ
MÜŞTERİ, www.cercevelet.com web sitesini kullanan veya üye olan kişidir. MÜŞTERİ’nin web sitesini kullanırken sunmuş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğu esas alınır.

1.3 ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:

Ürün MÜŞTERİ’nin talebine uygun olarak baskısı gerçekleştirilen resim, üretimi yapılan çerçeve yada hali hazırda var olan bir sanatsal malzemedir.

1.4 ÜRÜNÜN SATIŞ FİYATI
Sipariş edilen ürünün özelliğine göre satış fiyatı değişmektedir. Ürünün herşey dahil toplam satış tutarı sitemizin ilgili bölümünde açıkça bildirilmiştir. İhtilaf halinde fatura bilgileri esas alınacaktır. 

MADDE 2: KONU

2.1. İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ`nin CERCEVELET.COM internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmenin madde 1.3 ve 1.4 te içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 

2.2. MÜŞTERİ, CERCEVELET.COM web sitesinden satın aldığı tablo, resim yada çerçevenin kendi siparişi üzerine üretildiğini; üretim sonunda oluşan ürünü üretime dayalı ayıplar/kusurlar dışında beğenmediği gerekçesiyle iade edemeyeceğini; satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. CERCEVELET.COM sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Gerekli tüm bilgiler girildikten sonra işbu Sözleşmenin okunup kabul edildiği MÜŞTERİ tarafından ilgili bölüm işaretlenerek teyit edilir ve sipariş tamamlanır. Sipariş gerçekleştiği anda MÜŞTERİ bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Siparişin tamamlanmasından sonra, MÜŞTERİ’nın bildirdiği e-posta adresine “Sipariş Onay” maili gönderilir. 

MADDE 3: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ 

3.1. Teslimat, MÜŞTERİ’nin tercih etmiş olduğu teslimat şekline göre yapılır. 

3.2. MÜŞTERİ ürünün CERCEVELET.COM tarafından Kargo marifetiyle teslimini istemiş ise, ürün, MÜŞTERİ`nin teslimini bilgi formunda göstermiş / talep etmiş olduğu adresinde CERCEVELET.COM’un birlikte çalıştığı Kargo şirketi marifetiyle teslim edilir. MÜŞTERİ, gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, MÜŞTERİ’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir. 

3.3. Teslimatta, çalışılan Kargo şirketinin çalışma gün ve saatlerine riayet edilir. Pazar günleri, dini ve resmi bayram ve tatil günlerinde teslimat yapılmaz. 

MADDE 4: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI 

4.1. Teslimat masrafları MÜŞTERİ`ya aittir. Kargo ücreti web sitesinden yapılan satın alma esnasında tahsil edilir. CERCEVELET.COM, web sitesinde ilan ettiği dönemsel kampanyalar ve özel koşullar ile teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı CERCEVELET.COM`a aittir. CERCEVELET.COM bu konu ile ilgili değişiklik yapma haklarını saklı tutar.

4.2. Teslim anında MÜŞTERİ`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi CERCEVELET.COM, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, MÜŞTERİ`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun CERCEVELET.COM’a iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de MÜŞTERİ’ye aittir. 

4.3. CERCEVELET.COM sitesinden satılan tablolar, resimler ve çerçeveler sipariş, talep ve özel istek üzerine üretilir. Üretilmesi istenilen ürün özelliklerinin CERCEVELET.COM’a eksiksiz ulaştırılması ve ürün bedelinin MÜŞTERİ’nın seçmiş olduğu ödeme şekli ile ödenmesini takip eden 3 işgünü içinde üretim tamamlanır ve paketlenerek teslimat için ilgili Kargo şirketine teslim edilir. Bu aşamadan sonra Kargo şirketinden kaynaklanan gecikmelerden ve aksaklıklardan CERCEVELET.COM sorumlu olmayacaktır. 

4.4. CERCEVELET.COM, üretilmesi istenilen ürünün üretiminin mümkün olmaması ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu MÜŞTERİ`ye bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ürün bedelinin MÜŞTERİ’nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, CERCEVELET.COM ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

MADDE 5: MÜŞTERİNİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ 

5.1. CERCEVELET.COM sitesinden satın alınan ürünler nakliye sırasında ürünün hasar görmesini engelleyecek şekilde paketlenir. MÜŞTERİ sözleşme konusu ürünü teslim aldıktan sonra Kargo şirketi yetkilisi önünde ürünü muayene edecek; ezilme, kırılma, ambalaj yırtılması yahut başka bir bozukluk gördüğünde bunu tutanak tutturarak tespit ettirecektir. Kargo şirket yetkilisi önünde incelenmeyen, tutanak tutturulmayan ürünlerde teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. 

5.2. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, MÜŞTERİ’ya aittir. 

5.3. CERCEVELET.COM web sitesindeki tablolar, resimler ve çerçeveler MÜŞTERİ’nin özel istek, talebi ve siparişiyle üretilir. Bu nedenle CERCEVELET.COM web sitesinden bu şekilde üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilave yapılarak özel hale getirilen ürünler iade edilmez; değiştirilmez ve MÜŞTERİ cayma hakkını kullanamaz. MÜŞTERİ bu ürünler ile ilgili cayma hakkı olmadığını işbu sözleşmeyi elektronik ortamda imzalayarak kabul etmiş sayılır. Sanatsal ürünlerde ise MÜŞTERİ 7 gün içerisinde ürün kullanılmadığı, ambalajı açılmadığı ve zarar görmediği takdirde cayma hakkını kullanabilir.

5.4. MÜŞTERİ yanlış bakım ve kullanım sebebiyle hasar gören ürünler ile ilgili sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve beyan eder.

5.6. Ürünün tesliminden sonra MÜŞTERİ’ye ait kredi kartının MÜŞTERİ’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini CERCEVELET.COM’a ödememesi halinde, MÜŞTERİ kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde CERCEVELET.COM’a göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri MÜŞTERİ’ye aittir. 

5.7. MÜŞTERİ ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

5.8. MÜŞTERİ, üyelik esnasında girmiş olduğu, e-posta adresi yada cep telefonuna Cercevelet.com tarafından kampanya, duyuru ve bilimum iletişim amaçlı iletiler gönderilebileceğini kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ ileti alma ile ilgili cayma hakkını kullanana kadar konu ile ilgili izninin geçerli olduğunu kabul ve beyan eder.

MADDE 6: CERCEVELET.COM’UN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ 

6.1. CERCEVELET.COM, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, MÜŞTERİ’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden CERCEVELET.COM sorumlu tutulamaz. 

6.2. CERCEVELET.COM, MÜŞTERİ’ye, sattığı ürünlerin özel sipariş, istek ve talep ile üretildiğini veya özel istek ve taleple üzerinde değişiklik ya da ekleme/çıkarma yapmak suretiyle özel hale getirildiğini; bundan dolayı CAYMA HAKKININ OLMADIĞINI, üretim hatasına dayanan ayıplı mallar dışında hiçbir üründe iade ve değişim yapılmayacağını; iade ve değişim yapılmamasından dolayı kendisinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeyeceğini bildirir. 

6.3. CERCEVELET.COM ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan MÜŞTERİ’ye bildirir. Bu takdirde MÜŞTERİ siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. MÜŞTERİ`nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel ve varsa belgeler 7(yedi) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden, arızalı veya bozuk olan ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için CERCEVELET.COM’a gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri CERCEVELET.COM tarafından karşılanacaktır. 

MADDE 7: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ 

Ürünün nitelikleri, boyutu, renkleri ve tüm vergiler dahil fiyatı CERCEVELET.COM adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. CERCEVELET.COM teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir. 

MADDE 8: ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI 

Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur. 

MADDE 9: CAYMA HAKKI 

9.1. Siparişle, özel istek ve taleple üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilave yapılarak özel hale getirilen ürünlerin iade edilmez, değiştirilmez ve MÜŞTERİ bu ürünlerde cayma hakkını kullanamaz. Özel üretim olmayan ürünlerde MÜŞTERİ 7 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir.

9.2. MÜŞTERİ, Üretim hatasına dayanan ayıplı/kusurlu ürünler hakkında CERCEVELET.COM’u ürünün kendisine tesliminden itibaren 7 gün içerisinde bilgilendirmelidir. CERCEVELET.COM üretim hatasından kaynaklanan bir ayıp olduğunu tespit ederse ayıplı ürün Fatura aslı ve paketi ile CERCEVELET.COM’ya gönderilmelidir. 

MADDE 10: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI 

MÜŞTERİ, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini MÜŞTERİ’den talep edebilir ve her koşulda MÜŞTERİ’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, MÜŞTERİ, borcun gecikmeli ifasından dolayı CERCEVELET.COM’un oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. 

MADDE 11: GARANTİ KAPSAMI

CERCEVELET.COM sitesinde satılan ürünler, ürünün MÜŞTERİ’ye ulaştığı andan başlamak üzere 2 yıl süreyle CERCEVELET.COM firmanın garanti kapsamında olup MÜŞTERİ’ye gönderilen fatura garanti belgesi yerine geçer. MÜŞTERİ işbu sözleşmeyi onaylayarak üründe imalattan ya da mutat kullanımdan dolayı oluşacak garanti kapsamındaki kusur için CERCEVELET.COM’a başvurmayı kabul ve taahhüt eder. 

MADDE 12: YETKİLİ MAHKEME 

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile MÜŞTERİ’nın ve CERCEVELET.COM’un Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. 

MADDE 13: YÜRÜRLÜK Web sitesi üzerindeki “Sözleşmeyi okudum, kabul ediyorum” sekmesini tıklayarak teyit etmesi ve siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda MÜŞTERİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. CERCEVELET.COM, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, MÜŞTERİ tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Yükleniyor

Yükleniyor
Lütfen bekleyiniz!

Fotoğrafını Yükle

Fotoğrafını Sürükle Bırak
veya tıklayarak fotoğrafını seç.

Fotoğrafını Seç


Fotoğrafını Düzenle


Geri Bildirim Gönder

Çerçevelet deneyiminizi nasıl değerlendirirsiniz.